Wednesday, October 20, 2010

CARTA ORGANISASI UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2010

CARTA ORGANISASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN JEMAAH,
SHAH ALAM


Sunday, August 22, 2010

SELAMAT DATANG KE UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SAMTTAJ SHAH ALAM


VISI

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan kondusif disekolah menjelang tahun 2010.


MISI

Untuk merealisasi visi, kami akan memastikan misi berikut dilaksanakan dengan jayanya:
  • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi  dan berakhlak mulia.
  • Membimbing pelajar ke arah mencapai pretasi yang tinggi dalam akademik.
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.
  • Memberi pendidikan kerjaya bersepadu kepada pelajar.
  • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan pelajar.FALSAFAH


Bahawasanya setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beretika dengan berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi, dan rohani serta beriman dan beramal soleh.